13 

            

 

 

 

point 25

48640

  15

 16

 17

 18

                         20        тор пром палата          

 

 22  23